Úspech je náš spoločný záujem, preto podporujeme svojich členov

Predstavte si, že aj iný majú záujem na Vašom úspechu! Čo by ste povedali na možnosť, že by ste sa nemuseli popasovať s výzvami sám? Keby ste dostali k Vášmu úspechu pomoc? Členovia BNI to zažívajú deň čo deň!

V novej skupine, novom prostredí sa väčšina z nás pohybuje neisto. Zapadnúť, osvojiť si normy a princípy fungovania, to chce čas. Niekto sa uvoľní rýchlejšie, inému to trvá dlhšie. Zo začiatku je to pre každého ťažké obdobie, lebo nevie, čo môže spraviť, čo sa smie a čo nie.

V skupine VNI je však situácia iná. Na každého hosťa či člena čaká nie len úplná otvorenosť a priateľské prijatie, ale skupina venuje mimoriadnu pozornosť aklimatizácii nových členov. Každý nový člen dostane osobného mentora, ktorý je tiež členom skupiny, a ktorý má za úlohu podľa vypracovaného a overeného programu pripraviť, podporovať nového člena, pomáhať mu. Zapadnutie je tak rýchly, pohodlný a prirodzený proces. Niet divu, že na stretnutiach BNI je mimoriadne dobrá atmosféra.

Mentorovanie sa tu však nekončí, počas celého trvania členstva, teda roky pretrváva. Mentor sa stretáva s členom pravidelne a pomáha mu v dosahovaní jeho cieľov. Mesačne a štvrťročne si preberú dosiahnuté výsledky, skúmajú, v ktorých oblastiach je možnosť ďalšieho rozvoja a ako by vedel člen vydolovať z členstva ešte viac. Mentorovanie je niečo také, ako keby stál za chrbtom člena stále jeden poradca, ktorý podľa programu vypracovaného BNI, ako aj na základe vlastných skúseností pomáha členovi.

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address