Nedáme Vám iba rámcový systém, ale aj návod na použitie

Čo by ste povedali na to, keby ste dostali zariadenie na produkciu peňazí. Obrovskú krabicu, ktorá by dokázala vyprodukovať neobmedzené množstvo peňazí. Nevýhodou zariadenia je jeho zložitosť. Fungovať Vám bude iba v prípade, ak si prečítate návod na použitie. Prečítali by ste si ho?

BNI je takéto zariadenie. Jedinou ťažkosťou je, že ako v prípade každého stroja, musíte sa naučiť ho používať. Treba pochopiť, ako funguje dynamika ľudských vzťahov. Ako sa dá členstvo BNI začleniť do hektických všedných dní, do stratégie našej firmy k tomu, aby sme boli úspešní.

V BNI venujeme mimoriadnu pozornosť tomu, aby ttieto vedomosti dostal každý náš člen. Práve preto organizujeme vzdelávania, na ktorých si naši členovia osvoja znalosti potrebné k fungovaniu networkingu. Získajú odborné vedomosti, pomocou ktorých dokážu ľahko a pohodlne budovať svoje styky, a robiť to tak cieľavedome, že si na ňom zakladajú príjmy svojej firmy.

Význam vzdelávania vhodne vystihuje fakt, že sa ním zaoberá Riaditeľ pre vzdelávanie. Ročne sa v rámci BNI realizujú tisícky hodín vzdelávania výlučne v záujme toho, aby sme čo najviac prispeli k osobným a obchodným úspechom našich členov. My nedávame k úspechu iba rámcový systém, ale aj vedomosti, ktoré sú potrebné k jeho realizácii.

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address