Hoci aj 500 nových kontaktov ročne

Akú hodnotu má pre Vás jeden nový kontakt? Akú hodnotu má 500 nových kontaktov?

Silu kontaktov už v 21. storočí nemusíme dlho vysvetľovať. Samotná vizitka však nemá veľký význam. Prínos má iba vtedy, ak ten, komu ho dávame vie, chápe, čím sa zaoberáme. Ak sa na nás sústredí. V skupinách BNI môžu členovia získať skutočné kontakty založené a osobných známostiach, lebo si nevymieňajú iba vizitky, ale si venujú aj pozornosť. A tak každý jeden kontakt má reálnu hodnotu.

Rovnako to platí aj pre hostí. Členovia BNI si na stretnutia pozývajú aj hostí, ktorí spestrujú okruh prítomných podnikaní. Hostia tak môžu spoznať okruh podnikateľov, od ktorých môžu dostať odporúčania a naopak. Navyše, v prípade ich pozitívneho posúdenia sa prípadne môžu k skupine aj pripojiť. Vďaka tomu sa v skupinách BNI sa predstavia, budujú obchodné vzťahy stále nové podniky, firmy.

Člen BNI získa ročne v priemere 500 nových kontaktov. V rámci obchodných raňajok jeho skupiny každý týždeň stretáva nových potenciálnych partnerov. Okrem hostí prichádzajú takí členovia aj z iných skupín BNI, s ktorými môžu vytvoriť spoluprácu, strategický vzťah. Navyše BNI organizuje aj niekoľko celoštátnych podujatí, kde sa môžu nakontaktovať aj s podnikateľmi z iných kútov krajiny. Rovnako môžu členovia navštíviť aj iné skupiny, a tak môžu nájsť partnerov aj mimo svojej skupiny, hoci aj zo zahraničia. Možnosti na nadväzovanie kontaktov sú takto v podstate neobmedzené.

Navyše, vďaka vzdelávaniam BNI sa členovia naučia kultivovane, profesionálne a efektívne zoznamovať, prezentovať, predstaviť sa. A tak mimo ročných, hoc až 500 kontaktov môžu získať aj množstvo ďalších kontaktov vďaka tomu, že aj v iných oblastiach a okamihoch života sa ľahko zoznamujú.

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address