Naše poslanie

BNI je medzinárodná organizácia, skratka znamená Business Network International. Dnes už 34 ročná organizácia odštartovala zo Spojených štátov. Má veľmi jednoduchú základnú myšlienku: čo by sa stalo, keby si podnikania vzájomne pomáhali, vo vlastnom podnikaní, bez provízie, prostredníctvom odporúčaní.

Filozofia BNI je postavená na myšlienke „Kto dáva, vyhráva! ®”. BNI poskytuje svojim členom možnosť podeliť sa o svoj kapitál kontaktov, ktorí si tým odovzdávajú obchodné odporúčania. Byť členom BNI je niečo také, ako keby pre Vás pracoval tím brokerov, ktorí robia reklamu Vašim produktom alebo službám. Pre všetkých, pre ktorých je dôležité zvyšovať obrat prostredníctvom odporúčaní, je BNI dokonalou možnosťou.

BNI poskytuje štruktúrovaný systém na to, aby si členovia odovzdávali obchodné odporúčania. A to zabezpečením takého prostredia, ktoré poskytuje možnosť vytvárania kvalitných obchodných vzťahov.

V BNI sa vytvárajú skupiny, ktorých členmi sú rôzne podnikania. Členovia sa snažia navzájom pomáhať tým, že ďalším podnikateľom odovzdávajú kontakty, ktoré potrebujú. V súčasnosti u nás funguje už vyše 40 BNI skupín. V uplynulom období sa otvárali nové skupiny po celej krajine, každý mesiac odštartuje niekoľko nových skupín na rôznych bodoch krajiny.

Našou víziou je zmeniť maďarské obchodné myslenie a udomácniť pozitívnejší, úspešnejší prístup v duchu myšlienky „Kto dáva, vyhráva! ®”. Organizácia BNI v Maďarsku pozostáva z takých členov a lídrov, ktorí sú úspešnými podnikateľmi orientovanými na úspech. Ich cieľom je podpora rozvoja a rastu ich vlastnej organizácie.

Našim poslaním je z roka na rok zvyšovať počet našich členov a ich úspechy, ktorí prostriedkami networku, bez provízie, vzájomne si pomáhajúc dosahujú výnimočné výsledky, a hrdo sa k tomu hlásia v maďarskom obchodnom svete.
Budujeme také celoštátne dobre fungujúce spoločenstvo, v ktorom sú členovia angažovaní v kvalitných obchodných vzťahoch založených na reálnych nárokoch.

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address