Prihlásenie

Prečo sa mám pripojiť k BNI?

Na stretnutí BNI nahliadnete do toho, v akej atmosfére, s akým dynamizmom a s akou efektivitou sa stretávajú úspešní podnikatelia každý týždeň, ktorí prostredníctvom obchodných odporúčaní zvyšujú príjem z predaja svojich firiem.

V rámci jedného obchodného stretnutia.

  • už pri prvej príležitosti môžete rozšíriť svoj kapitál kontaktov o 30-40 obchodníkov,
  • v priateľskej atmosfére môžete spoznávať obchodníkov s otvorenou mysľou,
  • stretnete obchodníkov s podobnými obchodnými výzvami, s ktorými môžete spoločne hľadať riešania, alebo sa môžete poučiť z ich skúseností,
  • hoc už na prvom stretnutí môžu vznikať plodné spolupráce,
  • a to všetko pri chutných raňajkách.

Preto ak chcete spoznať BNI, ak prvý krok Vám odporúčame navštíviť jedno obchodné skupinové stretnutie. Tu môžete bez záväzkov vidieť aj v praxi jeho fungovanie.

Žiadosť o pozvánku na obchodné stretnutie: office@bni.sk

5ced0b61c59e41beba3fdd52

Otázky a odpovede

Ktokoľvek sa môže pripojiť k BNI?

K jednej skupine sa môže pripojiť z každého odvetvia iba jedna osoba, teda ak ste realitný maklér, a toto odvetvie je už zastúpené, pomôžeme Vám nájsť takú skupinu, kde ešte táto činnosť nie je obsadená, alebo Vám pomôžeme vo vytvorení novej skupiny. Často sa však stáva, že členovia zastupujú rôzne oblasti rovnakého odvetvia, a tak na základe vzájomnej dohody a súhlasu členskej schôdze skupiny úspešne spolupracujú v danej skupine.

Kde sa môžem pripojiť??

Ak ste docenili význam kapitálu kontaktov a radi by ste si ako hosť pozreli obchodné stretnutie v praxi, pomocou tlačidla vyššie požiadajte o pozvánku. Po ukončení skupinového stretnutia budete mať možnosť vyplniť prihlasovací hárok, a budú Vás informovať o tom, čo treba ďalej robiť.

Koľko stojí členstvo?

Ročné členské činí menej ako umiestnenie reklamy bežnej veľkosti v niektorej z médií. Ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese: office@bni.sk

Odkiaľ môžeme vedieť, či má záujemca o pripojenie dobré meno v rámci odvetvia?

Na prihlasovacom hárku musí každý záujemca uviesť referencie, ktoré členská schôdza danej skupiny skontroluje.

Ktoré odvetvia profitujú najviac prostredníctvom členstva BNI?

To, že aká je návratnosť členstva BNI, nezávisí od odvetvia, skôr od konkrétnej osoby. Predstavitelia množstva odvetví sú úspešnými členmi BNI po celom svete, lebo venujú čas a energiu do vedomého rozširovania svojho systému kontaktov, pričom sú oddaní svojmu podnikaniu.

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address