Chceli by ste zvýšiť svoje tržby o 5, 15, 25 alebo až 100 percent?

Mnoho členov BNI má takéto výsledky. Ako dokážu zvyšovať svoje tržby? Ako si budujú stabilné obchodné styky s novými, spoľahlivými klientmi? Členovia BNI poznajú odpoveď. Za ich úspechom sa nachádza cieľavedomé používanie ústne podávaného marketingu.

Hlavným cieľom BNI je, aby sa jeho členovia dostali prostredníctvom obchodných odporúčaní k zvýšeným tržbám. Sme hrdí na to, že členovia vďaka svojmu členstvu dosahujú 5-15 percentné zvýšenie tržieb.

Zvýšenie obsatu navyše nie je jednorazové, ale priebežné. Je zjavné, že čím dlhšie je podnikateľ členom BNI, o to väčšia časť jeho príjmov je priamo alebo nepriamo založená na členstve, na spolupráci členov a cieľavedomom používaní prostriedkov networkingu. Tržby členov z roka na rok rastú. Nie je náhodné, že vysoké percento z nich sa rozhodne, že si každým rokom obnoví svoje členstvo, dlhodobo si zabezpečiac zvyšovanie obratu svojej firmy.

Zvyšovanie obratu však nie je všetko. Sme hrdí na to, že vďaka členstvu BNI sa u našich členských podnikaní zvyšuje aj počet zamestnancov. U vyše polovici členov z roka na rok narastá počet zamestnancov, kým u druhej polovici ostáva nemenný, a iba u mizivého percenta klesá. Členovia BNI môžu povedať, že okrem zvyšovania svojich tržieb vytvárajú aj pracovné miesta.

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address