15 miliárd dolárov a stále rastie

V roku 2018 si členovia navzájom vygenerovali obrat vo výške 15 miliárd dolárov, ktorý vznikol výlučne vďaka členstvu BNI. Chceli by ste z nich mať podiel aj vy?

BNI priebežne meria nárast tržieb svojich členov, a to formou tzv. Ďakovných kariet. Robíme to v BNI preto, aby sme mohli sledovať výsledky našej práce, resp. aby sme sa vidiac presné výsledky dokázali zamerať na správne oblasti, a pomáhali tak našim členom pri dosahovaní čoraz vyšších tržieb.

V roku 2018 dosiahli naši členovia nárast tržieb o 15 miliárd dolárov. Je to obrat, ktorý vznikol jednoznačne ako výsledok obchodných odporúčaní a kontaktov v rámci BNI, teda ktorý by nevznikol bez členstva BNI.

Sme hrdí na to, že rozširovaním členskej základne toto číslo stále rastie, a tak v roku 2019 môžeme očakávať, že dosiahnu členovia BNI spolu ešte vyšší nárast tržieb. Ale nárast obratu členov nie je zaujímavý iba v celosti, ale aj po premietnutí na počet členov.

Tieto čísla potvrdzujú nám a našim členom, že BNI je výborné obchodné spoločenstvo, v ktorom členovia aplikujúc filozofiu „Kto dáva, vyhráva!” ® vzájomne prinášajú skutočné hodnoty a zisky, ktoré sa dajú merať peniazmi.

 

(* Ďakovná karta: Keď člen vďaka obchodnému odporúčaniu iného člena realizuje obchodný obrat – teda keď mu nabehne na bankový účet tržba realizovaná ako výsledok obchodu – potom túto tržbu formou tzv. Ďakovnej karty poďakuje tomu kolegovi, ktorý mu odporúčanie dal, teda mu pomohol k obchodu. Tieto ďakovné karty sa zosumarizujú, a ich výsledok udáva obrat, ktorý členovia dosiahli výlučne vďaka BNI.)

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address