Spôsoby platby

Bankový prevod

Platba prebieha bankovým prevodom na základe údajov z vyžiadania poplatku. Potom uchádzači vyplnia online prihlasovací hárok. Faktúru vystavíme na základe údajov uvedených v prihlasovacom formulári.

Newsletter

Newsletter

Subscribe to our newsletter for exclusive tips on networking, public speaking and business.

Please enter your email address